ที่อยู่ : 266 หมู่ 2 หมู่บ้านสามัคคี ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

เบอร์โทร : 0855929299

GPS : https://goo.gl/maps/4t6Ya2ZSPdYAsdSf8

facebook : ออลไรซ์ลำปาง All Rice-Lampang

รายละเอียด