ที่อยู่ : 444 ศาลาSML ต้นธงชัย หมู่ 1 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

เบอร์โทร : 08-9835-4947

GPS : https://goo.gl/maps/Sm3oBokCgfHGnDV68

facebook : https://www.facebook.com/tonthongchaihandmade/

รายละเอียด

ชุมชนในจังหวัดลำปาง ที่มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าแฟชั่น ทำด้วยมือโดยชุมชนบ้านต้นธงชัย