ติดต่อเรา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง (ททท.สำนักงานลำปาง) เบอร์โทรติดต่อ 054-222-214 เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. ปิดทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์